BFV logga

Botaniska Föreningen i Västmanlands län har som syfte att

  • främja utbytet av erfarenheter och kunskaper mellan medlemmarna
  • öka intresset för och kunskapen om botanik i Västmanlands län
  • verka för skydd och vård av hotade arter och växtmiljöer
  • inventera länets växter och svampar

 

Inventering av svedjenäva 2015 - Inbjudan och rutbokning (där finns karta med alla bokade och färdiga rutor samt resultat för de färdiga rutorna)

Inventering av svedjenäva 2014 i brandområdet i Västmanland

Läs också Skillnad på skogsbrand och skogsbrand för brand- och svedjenäva av Lotta Risberg, där det även går att ladda ner hennes färska avhandling.

Unik inventering av floran i länet (Nyheter P4 Västmanland 2010-07-29).

Botaniska Föreningen i Västmanlands län är medlem i Svenska Botaniska Föreningen.