BFV logga

Botaniska Föreningen i Västmanlands län har som syfte att

  • främja utbytet av erfarenheter och kunskaper mellan medlemmarna
  • öka intresset för och kunskapen om botanik i Västmanlands län
  • verka för skydd och vård av hotade arter och växtmiljöer
  • inventera länets växter och svampar

 

4-7 juli 2018 är BFiV värd för de nationella botanikagarna, ett samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen. Här är programmet för Botanikdagarna. Information om anmälan finns hos SBF - Botanikdagarna.

Inbjudan till Flower Meet 2018 som hålls 8 juli 2018.

Unik inventering av floran i länet (Nyheter P4 Västmanland 2010-07-29).

Botaniska Föreningen i Västmanlands län är medlem i Svenska Botaniska Föreningen.