BFiV kalendarium 2017

Samåk gärna - kontakta någon i styrelsen om du vill samåka! Glöm inte att ta med egen matsäck (fika) till våra utflykter! Alla är hjärtligt välkomna!

Alla våra aktiviteter sker i samarbete med Studiefrämjandet.

Studiefrämjandet

Söndag 26 februari, kl. 13-16 - OBS! Inställt på grund av myckna snöandet!
Vinterbotanik

Vi tittar på träd, buskar och kärlväxter. Vilka går att identifiera under vintern? Vi lär av varandra. Ta gärna med "Träd och buskar vintertid" utgiven av Fältbiologerna om du har den. Titta även på webbsidan Träd och större buskar - Vinterknoppar (Virtuella floran). Det finns även en dansk bok som heter Vinterbotanik.

Plats: Åholmens naturpark och Bondholmen, norr om Kvicksund. Samling vid Åholmens bilparkering. OBS! Bron över Mellansundet är avstäng, åk därför över Stora Ekeby.

Ledare: , 0705-32 30 67.

Onsdag 22 mars kl. 18-21
Årsmöte med föredrag om Gästriklands flora

Peter Ståhl kommer på besök för att hålla ett föredrag om Gästriklands flora, som gavs ut som en bok ifjol. Det är ett omfattande arbete. På GÄBS hemsida läser vi:
”Projektet startade 1990 och under mer än 15 fältsäsonger inventerade vi floran i alla delar av landskapet. Många personer har deltagit i inventeringen. Sammanlagt har omkring fem hela arbetsår lagts ned på fältarbetet. Vi gjorde ca 315 000 artfynd från mer än 30 000 växtlokaler. Med inventeringsdata från inventeringen av Torsåkers flora och äldre fynduppgifter (före 1980) från skrifter och herbarier uppgår fynden i databasen nu till totalt ca 356 000 artfynd.”

Det blir som vanligt också information om

Föreningen bjuder på kaffe/te och smörgåstårta.

Plats: Vita Skolan, Ramnäs, Bergslagsvägen 72, mitt emot Coop. Parkera bakom skolan.

Torsdag 18 maj, kl. 18.00-20.30
Björnövandring

Vi hoppas på en fin kväll i naturreservatet Björnön bland träd, buskar, blommor och fåglar. Kom ihåg fika och tänk på att kvällen kan vara kylig.

Samling: Parkeringen vid Björnöbadet.

Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Västerås.
Ledare: , 0705-32 30 67 och Gunnar Rosén, Naturskyddsföreningen.

Söndag 11 juni kl 10-16
Inventering i gemensamma Atlas-rutor.

Vi delar in oss i grupper och inventerar i 5x5 km rutor. Alla är välkomna att delta oavsett tidigare kunskaper, vi delar in grupperna så att det finns någon erfaren i varje grupp.

Plats: Norr om Iresjön i nordvästra länet, i Atlas-rutor11F3h och 11F4h.

Samlingsplats: Karmansbo smedja.
Ledare: och .

Söndag 18 juni, kl. 14-17
De vilda blommornas dag - Västerås

Vi gör en kort vandring bland den rika floran i betesmarken Vedby hage. Över 200 arter av kärlväxter har påträffats i betesmarken, däribland de rödlistade backsmörbomma, backtimjan, månlåsbräken och ängsskära. Vid besöket 2015 sågs 620 månlåsbräken, vilket är den högsta noteringen under 2000-talet i Västmanlands län.

Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Västerås.
Plats: Vedby hage
Ledare: .


Söndag 18 juni, kl. 14-17
De vilda blommornas dag - Sala

Tillsammans med Sala Naturskyddsförening.
Ledare .

Söndag 18 juni, kl. 14-17
De vilda blommornas dag - Surahammar

Tillsammans med Ramnäs-Virsbo Naturklubb och Surahammars Naturskyddsförening.
Ledare: xxx

Lördag-Söndag 22–23 juli
Inventeringshelg

Vi delar in oss i grupper och inventerar i 5x5 km rutor. Alla är välkomna att delta oavsett tidigare kunskaper, vi delar in grupperna så att det finns någon erfaren i varje grupp.

Mera info kommer senare.

Plats: Norr om Iresjön i nordvästra länet, i Atlas-rutor11F3h och 11F4h.

Anmälan görs till xxx, senast xxx.

Ansvariga: och .

Tisdag 8 augusti kl. 18-21
Floraväktarutflykt till Billingen

Samling vid parkeringsplatsen vid Billingen.
Ledare: .

Lördag 19 augusti kl. 9-
Slåttergille

På Skogsmuren, väster om Ramnäs. Naturskyddsföreningen i Surahammar slåttrar ängen och i år har de särskilt bjudit in medlemmar från Botaniska Föreningen i Västmanlands län. Vi går särskilt igenom lie- och slåtterteknik på nybörjarnivå och förevisar olika liar och orv och annan utrustning. Vi bjuder på lättare lunch. Eget fika medtages.

Avfärd 09.00 från Stenhuset, Surahammar.

Ledare: , 070-584 59 09, och Conny Sävström.

Söndag 17 september
Svamputflykt
.

Plats: Meddelas senare.

Ledare: xxx.

Söndag 12 november kl. 15-18
Höstmöte


Plats: Vita Skolan, Ramnäs, Bergslagsvägen 72, mitt emot Coop. Parkera bakom skolan.